Ban Giám Đốc

no-avatar.jpg
 Họ và tên: NGUYỄN ANH HOÀNG 
 Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 Bằng cấp Kỹ sư - Cử nhân
 Kinh nghiệm:
 Điện thoại: 0511 3 676 967
   
   
   
 Họ và tên: NGUYỄN ANH THẮNG
 Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
 Bằng cấp Cử nhân kinh tế
 Kinh nghiệm:
 Điện thoại:  0935.105.502
   
   
   
 Họ và tên: NGUYÊN VĂN TÍN
 Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc kiêm kế toán trưởng
 Bằng cấp cử nhân kinh tế
 Kinh nghiệm:
 Điện thoại:  0988.018.000