Ngành nghề kinh doanh

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phước Yên chuyên:

° Sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn.

° Khai thác chế biến khoáng sản - đá xây dựng.

° Xây dựng công trình dân dụng, giao thông thuỷ lợi, công trình đường ống cấp thoát nước - san lấp mặt bằng.

° Xây dựng công trình trạm đường dây điện đến 35KW.

° Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, Khu đô thị, cụm dân cư.

° Đại lý phân phối các loại vật tư, vật liệu cho xây dựng: sắt thép, xi măng, các loại hóa chất xây dựng....


xe-ra-quan.jpg